Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Hooronderzoek

Aanvullend hooronderzoek

In sommige gevallen is standaard Audiologisch Onderzoek niet voldoende en verrichten we aanvullende tests om uit te zoeken of, en zo ja, wat er aan de hand is.

Otoakoestische emissies (OAE)
Dit onderzoek vertelt iets meer over het functioneren van het slakkenhuis. Tijdens de OAE-test bieden we geluid aan via een dopje in de gehoorgang.Wanneer dit geluid een goed functionerend slakkenhuis bereikt, zal het oor zelf zachte geluidsignaaltjes opwekken. Deze actieve reactie van het oor is te meten in de gehoorgang. Als deze signaaltjes gemeten kunnen worden, is er vrijwel zeker sprake van voldoende gehoor voor een normale spraak-taalontwikkeling. De luisteraar zelf hoeft niet te reageren op de geluiden.

Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA)
Met een BERA-onderzoek onderzoeken we waar het gehoorverlies zich situeert namelijk in het slakkenhuis of in de gehoorzenuw. Als het geluid in het slakkenhuis aankomt, wordt het omgezet in elektrische signalen en doorgegeven aan de gehoorzenuw. We meten deze elektrische signalen via vier elektroden die op het hoofd geplakt zijn, terwijl er via een hoofdtelefoon korte klikjes te horen zijn. . De patiënt ligt bij dit onderzoek op een bed en hoeft zelf niet te reageren op het geluid. De mate waarin de signalen opgewekt worden en de tijd dat het duurt voor deze de hersenstam bereiken, geven informatie over de werking van het slakkenhuis en de gehoorzenuw.

Auditory steady state response (ASSR)

Met een ASSR-onderzoek onderzoeken we wat de zachtste geluiden zijn die de luisteraar kan horen zonder dat de luisteraar zelf iets hoeft te doen. De elektrische activiteit in het gehoorsysteem wordt onderzocht terwijl er meerdere frequenties tegelijk aangeboden worden. De opzet en uitvoering van de meting zijn vergelijkbaar met die van de BERA.

Spraakverstaan in achtergrondlawaai
Veel mensen hebben wel eens moeite met spraakverstaan in gezelschap. Vaak kunnen zij geluiden wel nog goed horen maar hebben zij in een rumoerige omgeving, zoals een feestje, moeite met het volgen van gesprekken. Met de spraakverstaan-in-ruis test kunnen we nagaan of iemand hier meer moeite mee heeft dan normaal. De patiënt krijgt tijdens de test zinnen of getallen te horen terwijl er tegelijk ruis aangeboden wordt. Er wordt gekeken hoe goed de zinnen of getallen nagezegd worden.

Sluit de enquête