Hooronderzoek

Aanvullend hooronderzoek

In sommige gevallen is standaard Audiologisch Onderzoek niet voldoende en moeten er aanvullende tests verricht worden.

Otoakoestische emissies (OAE)
Dit onderzoek vertelt iets meer over het functioneren van het slakkenhuis. Wanneer een oor geluid hoort, zal een goed functionerend slakkenhuis zachte geluidsignaaltjes opwekken. Deze zijn te meten in de gehoorgang. Tijdens de OAE test wordt door middel van een dopje in de gehoorgang geluiden aangeboden. De reactie van het slakkenhuis op de geluiden wordt gemeten. Als deze signaaltjes gemeten kunnen worden, is er vrijwel zeker sprake van een goed gehoor. De patiënt zelf hoeft niet te reageren op de geluiden.

BERA
Met een BERA-onderzoek wordt er onderzocht waar het gehoorverlies zich situeert namelijk in het slakkenhuis of in de gehoorzenuw. Als het geluid in het slakkenhuis aankomt, wordt het omgezet in elektrische signalen en doorgegeven aan de gehoorzenuw. Door korte klikjes via een hoofdtelefoon aan te bieden en vier elektroden op het hoofd te plakken, kunnen deze elektrische signalen gemeten worden. De patiënt ligt bij dit onderzoek op een bed en hoeft zelf niet te reageren op het geluid. De mate waarin de signalen opgewekt worden en de tijd dat het duurt voor deze de hersenstam bereiken, geven informatie over de werking van het slakkenhuis en de gehoorzenuw.

Spraakverstaan in achtergrondlawaai
Veel mensen hebben wel eens moeite met spraakverstaan in gezelschap. Vaak kunnen zij geluiden wel nog goed horen maar hebben zij in een rumoerige omgeving, zoals een feestje, moeite met het volgen van gesprekken. Met de spraakverstaan-in-ruis test kan er nagegaan worden of iemand hier meer moeite mee heeft dan normaal. De patiënt krijgt tijdens de test zinnen te horen terwijl er tegelijk ruis aangeboden wordt. Er wordt gekeken hoe goed de zinnen nagezegd kunnen worden.

Tinnitusanalyse
Er zijn veel mensen die tinnitus/oorsuizen hebben. Bij een tinnitusanalyse proberen we te achterhalen hoe de tinnitus ontstaan is, hoe het klinkt en in welk oor het optreedt. Het onderzoek heeft als doel om de tinnitus zo goed mogelijk in kaart te brengen en daarnaast de ernst van de klacht te bepalen.
Met een meting wordt er ook getracht om de luidheid en toonhoogte van de tinnitus vast te stellen. Door verschillende frequenties op verschillende luidheden te laten horen via de hoofdtelefoon wordt er een toon bepaald waarop de tinnitus zoveel mogelijk lijkt.