3 oktober 2019

NWHHT Najaarscongres - More than keeping up appearances

Graag nodigen wij u allen uit voor het NWHHT najaarscongres "More than keeping up appearances" welke zal plaatsvinden op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2019 in het MECC Maastricht.
De NWWHT staat voor de Nederlandse Werkgroep voor Hoofd-Hals Tumoren en vertegenwoordigt alle medische disciplines die betrokken zijn  bij de behandeling van patiënten met hoofd-hals tumoren.
Deze dagen worden georganiseerd voor alle medisch specialisten, AIOS, onderzoekers en para-medici uit de NWHHT geaffilieerde centra die zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek en behandeling van hoofd-halskanker.

De wetenschapscommissie van de NWHHT zal het programma op donderdag 3 oktober verzorgen en zal vooral bestaan uit presentaties over lopende en nieuwe onderzoeksprojecten.
Het programma op vrijdag 4 oktober 2019 staat in het teken van “functie-behoud bij behandeling van hoofd-hals tumoren” en wordt georganiseerd door de Hoofd-Hals Werkgroep van Maastricht. Dit houdt in dat na therapie niet alleen de vorm (zoals bij reconstructieve chirurgie) maar veel meer nog de functie van belang is. Alleen de schone schijn ophouden waarbij aan de buitenkant lijkt dat alles nog is zoals voor de behandeling is niet voldoende. De patiënt moet ook het gevoel hebben nog mee te kunnen doen in het leven dat bestaat uit allerlei functies die een rol spelen bij sociale activiteiten.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar bijgevoegde uitnodiging.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 3 & 4 oktober!