Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.
  • Repositie-manoevres bij  BPPD
  • Medicamenteuze behandeling
  • Gentamicinebehandeling bij de ziekte van Ménière
  • Gehoorsparende selectieve vestibulaire neurectomie
  • Rehabilitatie programma's na functieverlies van het evenwichtsorgaan
  • Behandeling van visual vertigo
  • Neurochirurgie
  • Het Vestibulair Labyrintair Substitutie systeem en de Brainport bij bilateraal vestibulair functieverlies (kunstevenwichtsorgaan). Deze behandelingen zijn nog in onderzoek en in niet in het reguliere zorgpakket opgenomen.

Veelgestelde vragen over het evenwichtsonderzoek.

Sluit de enquête