Hooronderzoek

Hooronderzoek bij kinderen

Voor kinderen onder de 3 jaar wordt het gehooronderzoek aangepast aan hun leeftijd. Derhalve bestaan hier aparte kinderspreekuren voor namelijk reguliere kinderaudiometrie, SKI en neoSKI.

Reguliere kinderaudiometrie
Een goed gehoor in de eerste levensjaren van een kind vormt de basis voor de spraak en taalontwikkeling. Vaak is er sprake van een verminderd gehoor veroorzaakt door verkoudheden. Als dat te lang duurt, gaat er vocht zitten achter het trommelvlies. De KNO-arts kan dan besluiten om trommelvliesbuisjes te plaatsen. Meestal is het gehoor daarna weer helemaal normaal.
Soms is er ook sprake van een verminderd gehoor doordat het slakkenhuis niet goed functioneert. Hier kan de KNO-arts weinig aan doen. Alleen het aanpassen van hoortoestellen en verdere begeleiding van de kinderen kan dan helpen om de spraak en taalontwikkeling zo goed mogelijk te laten plaats vinden.
Om te weten hoe groot het gehoorverlies is en waar de problemen zich voordoen (vocht achter het trommelvlies of problemen in het slakkenhuis) zal de KNO-arts u doorverwijzen naar het audiologisch centrum waar het gehooronderzoek afgenomen zal worden door ervaren medewerkers.
Bij kinderen jonger dan 3 jaar wordt het kind voor een luidspreker gezet waaruit geluidjes komen. Het kind wordt aangeleerd dat wanneer er een geluid aangeboden wordt, dit beloond wordt door een plaatje. Als het kind deze taak goed begrijpt, worden de geluiden zachter aangeboden. Op deze manier kan de gehoordrempel benaderd worden. Bij kinderen ouder dan 3 jaar wordt er tijdens de gehoortest een hoofdtelefoon opgezet. Het kind wordt geleerd om een blokje weg te zetten als het een geluidje hoort. Door een hoofdtelefoon op te zetten, kan men oorspecifieke informatie krijgen.
Als dit niet goed lukt, of als er mogelijk meer dingen aan de hand zijn met een kind, kan verwezen worden naar het Speciale Kinderspreekuur (SKI). Daar wordt dan meer tijd uitgetrokken om het gehoor in kaart te brengen. Daarbij is dan ook vrijwel steeds een vaste KNO-arts betrokken.