Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

De behandeling van kanker is vaak erg intensief en nadat de behandeling is afgelopen blijft u natuurlijk nog een langere periode onder controle. Soms kan wat extra ondersteuning bij de de verwerking van lichamelijke en psychische klachten zinvol zijn. Nadat de behandeling is afgesloten komt u regelmatig op controle bij uw hoofdbehandelaar. Het eerste jaar is dit afhankelijk van het soort tumor om de 6 tot 8 weken. Daarna wordt de frequentie afgebouwd, afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de aard van de tumor.

Tijdens deze controlebezoeken bespreekt de arts uw situatie en lichamelijke gesteldheid met u en geeft u zo nodig de adviezen. Indien daartoe aanleiding bestaat wordt een aanvullend onderzoek aangevraagd. Zo nodig ziet u tijdens de controles ook andere specialisten van het team dat u heeft behandeld.
Tijdens de controle bezoeken is steeds een doktersassistente aanwezig. Zij assisteert tijdens het spreekuur en is uw aanspreekpunt gedurende de hele behandeling.
Deze nazorg traject met periodieke controles duurt ongeveer tot 5 jaar na de behandeling.
Wanneer zich tijdens of na de operatie slik- of spraakproblemen voordoen, krijgt u begeleiding van een logopedist.

Tijdens de bestraling bespreekt een mondhygiëniste met u de beste manier om uw mond, lippen en tanden te verzorgen. Bij problemen met de luchtwegen kan een fysiotherapeut samen met u ademhalingsoefeningen doen om longproblemen te voorkomen.

Psychosociale ondersteuning
De behandeling van kanker is vaak zeer intensief. Het omgaan met de gevolgen van kanker en de behandeling ervan is ingrijpend en verwerking is niet makkelijk. Soms kan ondersteuning voor u als patiënt maar ook voor uw partner, kinderen of andere naasten helpen om lichamelijke of psychische klachten op te lossen. U kunt met uw behandelend arts praten over problemen waar u tegenaan loopt. Het Oncologiecentrum beschikt daarnaast over hulpverleners die gespecialiseerd zijn in begeleiding en ondersteuning van mensen met kanker. Deze hulpverleners vindt u via het Ontmoetingscentrum.

De vereniging voor Gelaryngectomeerden is een vereniging die u kan ondersteunen en begeleiden. Zij kunnen u wegwijs maken in het stelsel van sociale voorzieningen en bieden de mogelijkheden tot lotgenotencontact. Informatiecentrum tel. 030-2321483.

Sluit de enquête