Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Oncologie

Hoofd-Halsoncologie

Hoofd- halsoncologie is het vakgebied dat zich richt op tumoren die (zijn) ontstaan in de slijmvliesbekleding van mond en keelholte, strottenhoofd, neus, neusbijholten, hals, de speekselklieren of in de huid van het hoofd of halsgebied. Hoewel u bent doorverwezen naar de polikliniek hoofd- halsoncologie van Oncologiecentrum betekent dit niet altijd dat u een kwaadaardige tumor heeft. Ook goedaardige gezwellen worden door het team van de hoofd-halsoncologie onderzocht en behandeld.

Diagnostische onderzoeken

Onderzoeken die hier beschreven worden, zijn algemeen. We willen u erop wijzen dat elke patiënt uniek is. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en omstandigheden bepaalt de arts in overleg met u welke onderzoeken uitgevoerd worden.

Eerste afspraak

De KNO-arts en zo nodig ook andere behandelaars nemen tijdens de eerste afspraak een vragenlijst met u door om een beeld te krijgen van uw klachten. Sommige vragen kunnen bij meerdere specialisten hetzelfde zijn. Dit lijkt wellicht overbodig maar de specialisten stellen deze vragen vanuit een eigen achtergrond.

Lichamelijk onderzoek

De eerste stap in het diagnostisch onderzoek is het lichamelijk onderzoek dat uw arts bij u uitvoert. De arts kijkt in en naar uw oren, neus, mond, keel, hals en strottenhoofd. Indien nodig, brengt de arts via de neus een slangetje (endoscoop) in de keel om uw strottenhoofd beter te kunnen onderzoeken. Deze ingreep gebeurt zonder verdoving. Het kriebelt een beetje maar u voelt geen pijn.

Röntgen

Na afloop van dit onderzoek bespreekt de arts de mogelijke vervolgonderzoeken met u. Deze onderzoeken kunnen bestaan uit röntgenfoto's van de borst, een echografie van de hals met eventuele een punctie, een CT-scan of een MRI scan van het hoofd- halsgebied. Indien noodzakelijk kan een ander onderzoek zoals bijvoorbeeld een PET-CT onderzoek worden aangevraagd. Deze onderzoeken vinden plaats op de röntgenafdeling of op de afdeling nucleaire geneeskunde. De sociaal verpleegkundige maakt samen met u de afspraken voor deze onderzoeken. We proberen al deze onderzoeken zoveel als mogelijk op één dag te combineren. Dit lukt helaas niet altijd.

Kijkoperatie

Om de tumor en het omliggende weefsel en organen nog zorgvuldiger te kunnen inspecteren is een onderzoek onder narcose nodig. De arts gebruikt een kijkapparaat (een starre scoop) om de mond, keelholte, het strottenhoofd, de luchtpijp en zonodig de slokdarm te bekijken (panendoscopie). Vaak worden stukjes weefsel weggenomen, die de patholoog in het laboratorium onder de microscoop beoordeelt op eventueel aanwezige kankercellen. Voor deze ingreep wordt u een of twee nachten opgenomen.

Overige onderzoeken

Als u ook klachten heeft in de mond en/of het kaakgedeelte, of indien u bestraald moet worden, dan wordt u eveneens onderzocht door een kaakchirurg.
Soms, als uw behandeling bestaat uit het operatief verwijderen van de tumor en een reconstructie, acht de arts het verstandig om u te verwijzen naar de plastisch chirurg. Het onderzoek op de polikliniek kán als onprettig worden ervaren. De mate waarin u in staat bent om te ontspannen en de mate waarin u in staat bent om mee te werken, bepalen mede het ongemak dat u ervaart. Soms dient u voor een onderzoek nuchter te blijven, bijvoorbeeld voor een CT scan, maar dat staat duidelijk in de informatie die u krijgt. Meer informatie over de verschillende soorten onderzoek vindt u op http://www.kanker.nl/

De diagnose

Als alle vooronderzoeken zijn afgerond en de kijkoperatie heeft plaatsgevonden dan worden de uitslagen met alle betrokken specialisten in een gezamenlijk overleg besproken. Tijdens dit overleg wordt de diagnose vastgesteld en een behandelplan voorgesteld. Uw behandelend arts zal ongeveer een week na de opname van de kijkoperatie de diagnose en het behandelplan met u bespreken. Dat het stellen van een diagnose soms langer duurt dan misschien door u gewenst is, heeft te maken met de vaak ingewikkelde onderzoeken die binnen de laboratoria worden uitgevoerd. Het uitvoeren van deze onderzoeken neemt een bepaalde tijd in beslag.

Sluit de enquête