Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

De afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde participeert in vele vormen van onderwijs. Onderwijs aan en begeleiding van studenten, co-assistenten, semi-artsen, arts-assistenten maar ook van collega KNO-artsen en artsen en hulpverleners/paramedici van andere specialismen en vakgebieden.

Studenten, co-assistenten en semi-artsen

Studenten Geneeskunde van de Universiteit Maastricht, die in de fase zitten om zich te ontwikkelen tot basisarts, worden door docenten en specialisten van onze afdeling onderwezen in alle aspecten van de Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Daarnaast zijn deze studenten dagelijks aanwezig op onze afdeling en worden in de klinische praktijk begeleid en getraind door artsen, arts-assistenten, onderwijscoördinatoren en studentbegeleiders. Zij zien daarom tijdens zogenaamde Onderwijspoli’s patiënten, terwijl zij geobserveerd worden, en zitten zelf als observator bij spreekuren van de artsen. Tevens participeren enkele KNO-artsen als mentor van studenten in de Masterfase van hun studie Geneeskunde.

Arts-assistenten

Opleiding Keel Neus en Oorheelkunde in het MUMC+ en gelieerde ziekenhuizen

De opleiding tot KNO-arts in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) kent een traditie van een stabiele en brede opleiding, met mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek. De opleiding vindt plaats binnen de Onderwijs en Opleiding Regio-Zuid Oost Nederland (OOR-ZON). Terwijl het academisch ziekenhuis in Maastricht het universitaire deel van de opleiding verzorgt als A-kliniek, is er een nauwe samenwerking met de B-klinieken te  Eindhoven (Catharina Ziekenhuis), Heerlen (Zuyderland) en Helmond (Elkerliek ziekenhuis).

In de OOR-ZON worden jonge collega’s in een collegiale sfeer en in een volwassen werkrelatie opgeleid tot KNO-arts. Onze KNO-artsen in opleiding zijn ‘active learners’ die invloed hebben op de inrichting van de opleiding en die samen met het team van opleiders invulling geven aan hun individueel opleidingsplan. De opleiding is van oudsher gericht op het waarborgen van een optimale klinische en chirurgische expositie door het bewaken van het aantal KNO-artsen in opleiding en door een zeer vroege inzet op de operatiekamer.

Wij geloven in een open en eerlijke opleidingssfeer die de basis is voor een optimale persoonlijke en menselijke ontwikkeling. Op die manier worden KNO-artsen opgeleid, die niet alleen technisch, maar ook als collega’s optimaal in staat zijn om hun carrière academisch of in een maatschap voort te zetten.
Naast de opleiding is er ruimte voor (promotie)onderzoek voorafgaand aan of tijdens de opleiding. 
De opleiding start met een basisdeel van ongeveer 42 maanden, met een differentiatie van 12 maanden. Volgens het huidige individueel opleidingsmodel wordt samen met de AIOS vorm gegeven aan de opleiding, gebaseerd op reeds eerder  verworven competenties en de ontwikkeling tijdens de opleiding. De van oudsher 5 jaar durende opleiding wordt nu gemiddeld in 4,75 jaar gedaan, waarbij de eerste perifere periode van 6 maanden meestal in het 2e opleidings jaar en de tweede perifere periode van 9 maanden in het 4e opleidingsjaar.
Naast de KNO-opleiding op de werkplek bestaat er een uitgebreid onderwijsprogramma gedurende de gehele opleiding en profielthema’s gericht op kwaliteit en patiëntveiligheid; wetenschap en evidence-based medicine; medisch leiderschap; onderwijs en opleiding.

Sollicitatieprocedure voor A(N)IOS KNO

Per jaar starten twee tot drie nieuwe AIOS.  Geïnteresseerden voor een opleidingsplaats kunnen een open sollicitatiebrief sturen naar de universitaire opleider dr. J.R. Hof.

 MUMC+
t.a.v. de afdeling KNO/dr. J.R. Hof
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Universitaire opleider

Dr. J.R. Hof (Universitaire opleider)
Prof. dr. B. Kremer (Plaatsvervangend universitair opleider en afdelingshoofd)
Voor vragen/inlichtingen: ester.paquay@mumc.nl 

Gelieerde niet-universitaire opleidingsinrichtingen

Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen
Henri Dunantstraat 5
6419 PC Heerlen
Opleider: dr. V.E. Bergshoeff

Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
Opleider: dr. F.C.P.M. Adriaansen

Elkerliek Ziekenhuis
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
Opleider: dr. P.J. Schuil

Artsen en paramedici
De afdeling verzorgt een aantal keer per jaar een refereeravond waar sprekers uit eigen kliniek of gastsprekers een onderwerp behandelen. Deze avonden gelden als nascholing voor KNO-artsen. Vanuit de afdeling evenwicht wordt jaarlijks de landelijke evenwichtscursus en een aantal internationale masterclasses georganiseerd. Jaarlijks is er een Masterclass Dysfagie welke wordt verzorgd door de leden van het slikteam.

Sluit de enquête