Onderwijs en Onderzoek

Onderwijs

De afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde participeert in vele vormen van onderwijs. Onderwijs aan en begeleiding van studenten, co-assistenten, semi-artsen, arts-assistenten maar ook van collega KNO-artsen en artsen en hulpverleners/paramedici van andere specialismen en vakgebieden.

Studenten, co-assistenten en semi-artsen

Studenten Geneeskunde van de Universiteit Maastricht, die in de fase zitten om zich te ontwikkelen tot basisarts, worden door docenten en specialisten van onze afdeling onderwezen in alle aspecten van de Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Daarnaast zijn deze studenten dagelijks aanwezig op onze afdeling en worden in de klinische praktijk begeleid en getraind door artsen, arts-assistenten, onderwijscoördinatoren en studentbegeleiders. Zij zien daarom tijdens zogenaamde Onderwijspoli’s patiënten, terwijl zij geobserveerd worden, en zitten zelf als observator bij spreekuren van de artsen. Tevens participeren enkele KNO-artsen als mentor van studenten in de Masterfase van hun studie Geneeskunde.

Arts-assistenten in opleiding tot KNO-arts (AIOS)

De afdeling KNO van het MUMC+ is geaccrediteerd om de opleiding tot KNO-arts te verzorgen. Dit gebeurt in samenwerking met de KNO afdelingen van het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Hierbij wordt een landelijk opleidingsplan (ENTER) gevolgd. In het MUMC+ betekent dit dat de AIOS zelfstandig spreekuren doen onder toezicht van een supervisor met wie zij tijdens de spreekuren kunnen overleggen en met wie zij alles nabespreken; zij samen met een KNO-arts opereren en dat er wekelijks onderwijs momenten zijn in de vorm van presentaties, casusbesprekingen, een Journal Club. Ook wordt gebruik gemaakt van het Skillslab voor simulatie-situaties met o.a. de Voxelman boorsimulator en simulatiepoppen m.b.t. luchtwegproblematiek.

Artsen en paramedici

De afdeling verzorgt een aantal keer per jaar een refereeravond waar sprekers uit eigen kliniek of gastsprekers een onderwerp behandelen. Deze avonden gelden als nascholing voor KNO-artsen.

Vanuit de afdeling evenwicht wordt jaarlijks de landelijke evenwichtscursus en een aantal internationale masterclasses georganiseerd.

Jaarlijks is er een Masterclass Dysfagie welke wordt verzorgd door de leden van het slikteam.