Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Onderwijs en Onderzoek

Onderzoek mbt het oor en gehoor

Onderzoek naar hoortoestellen

Het MUMC+ doet onderzoek naar het gebruik en het voorschrijfgedrag van hoortoestellen en de factoren die daarop van invloed zijn in relatie tot kosteneffectiviteit.

In March 2017, a paper was published concerning hearing aid fine-tuning (Thielemans et al., 2017; Int. J. Aud.). Abstract is available here. Further detailed results can be found in the PDF-documents below (English / Dutch).

Onderzoek naar botverankerde hooroplossingen

Het MUMC+ doet onderzoek naar verbetering van bestaande botverankerde hoortoestellen (BCD, bone conductive device). We onderzoeken hoe de huid van het lichaam reageert op een via de huid in het bot geplaatst hoorimplantaat, bijvoorbeeld door het hoorimplantaat te bedekken met een coating of door de operatietechniek aan te passen zodat  deze voor de patient minder ingrijpend is, minder ontstekingen of pijnklachten geeft. 

Onderzoek naar cochleaire implantaten

Het onderzoek naar cochleaire implantaten richt zich op de combinatie van horen met een hoortoestel en een cochleair implantaat, op het verbeteren van de spraakcodering bij prelinguaal dove patienten en het optimaliseren van afregeling van het CI op basis van de ligging van de electrode bij de individuele patient. 

Onderzoek naar tinnitus (oorsuizen)

Het MUMC+ doet onderzoek naar nieuwe behandelingen van tinnitus zoals het tinnitus implantaat, diepe hersenstimulatie bij tinnitus en probeert door wetenschappelijk onderzoek de zorg rondom tinnitus te verbeteren. 

Onderzoek naar behandeling van chronische oorinfecties

Het MUMC+ doet onderzoek naar toepassen van medische honing bij de behandeling van chronische oorinfecties

Onderzoek naar brughoektumoren

Het MUMC onderzoekt nieuwe behandelingsmodaliteiten van brughoektumoren, vaak bestaande uit een combinatie van operatie en radiotherapie.

Sluit de enquête