Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Onderwijs en Onderzoek

Onderzoek mbt slikproblemen

Patiënten met slikstoornissen worden in het MUMC+ onderzocht en behandeld door een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit een KNO-arts, logopedist, radioloog en zo nodig kunnen een diëtist, neuroloog en maagdarmleverarts worden geraadpleegd. Een bezoek in het multidisciplinair team waarbij diverse onderzoeken worden verricht om een beter beeld te krijgen van de slikstoornis vindt plaats op 1 dag. Deze zorglijn voor slikstoornissen vormt door de strikte organisatie een bron van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Het gaat om wetenschappelijk onderzoek naar de aard en behandeling van slikstoornissen ten gevolge van diverse aandoeningen (spierziekten, hoofd-hals kanker, ziekte van Parkinson, angst- en depressie, beroerte, verstandelijke beperking etc.). Aan de hand van het wetenschappelijk onderzoek wordt geprobeerd de diagnostiek en behandeling van slikstoornissen verder te verbeteren met oog voor kwaliteit van leven van patiënten en onmiddellijke toepasbaarheid van nieuwe technieken in de dagelijkse praktijk.

Wetenschappelijke publicaties               

Sluit de enquête