Over KNO

Polikliniek

Route: Volg H Niveau 2 (groen) (plattegrond)

Verwijzing

 

(COVID-19)

Update 01-06-20:

Bij het heropstarten van de zorg voor patiënten die géén Corona hebben, was in eerste instantie vooral plaats voor patiënten met hoofd-hals kanker en patiënten met oor/gehoor problemen. Inmiddels kunnen ook mensen met klachten van de neus of de keel in beperkte mate weer ingepland worden. Afspraken waarbij bepaalde aanvullende onderzoeken gepland moeten worden, (bijvoorbeeld een slikvideo) zijn voorlopig nog niet mogelijk. In overleg met uw huisarts kunnen hier wel uitzonderingen voor gemaakt worden. Voor alle afspraken geldt dat de poli contact met u zal opnemen en dat u dus niet zelf hoeft te bellen of mailen. In het ziekenhuis zijn extra maatregelen genomen om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken.

Update 06-05-20:

Bij het heropstarten van de zorg voor patiënten die géén Corona hebben zal in eerste instantie vooral plaats zijn voor patiënten met hoofd-hals kanker en patiënten met oor/gehoor problemen. Mensen met klachten van neus, keel of het evenwichtsorgaan kunnen momenteel nog niet ingepland worden, omdat het risico op besmetting hierbij groter is. In overleg met uw huisarts kunnen hier wel uitzonderingen voor gemaakt worden. Voor alle afspraken geldt dat de poli contact met u zal opnemen en dat u dus niet zelf hoeft te bellen of mailen. In het ziekenhuis zijn extra maatregelen genomen om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken.

In verband met het coronavirus kunnen de nieuwe verwijzingen die reeds bij ons binnen gekomen zijn niet verwerkt worden.

Neem bij spoed contact op met uw huisarts. Indien nodig kan hij/zij u verwijzen naar de poli KNO.

Na de crisis zullen de verwijzingen weer verwerkt worden en ontvangt u een afspraak.

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de Poli KNO.

 

 

Centra

Binnen het vakgebied KNO zijn de volgende centra actief:

  • het Audiologisch Centrum
  • het Centrum voor Evenwicht

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Telefoonnummer

043-387 54 00

Telefonische bereikbaarheid

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Wat neemt u mee?

  • uw afspraakbevestiging
  • uw patiëntenplaatje (ponsplaatje) 

U meldt zich met uw patiëntenplaatje aan de balie. Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest, laat dan eerst een patiëntenplaatje maken bij Bureau Patiëntenregistratie, niveau 1 op het Poliplein.

Uw pasfoto in uw dossier

Wij maken van al onze patiënten die een polikliniek of een functie-afdeling bezoeken eenmalig een pasfoto. Deze foto wordt opgenomen in uw digitale dossier. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de arts met wie u een afspraak heeft, meteen weet wie u bent, als hij/zij u ophaalt uit de wachtkamer. Verder is het in het kader van de patiëntveiligheid belangrijk dat de arts in één oogopslag ziet dat u de juiste persoon bent.

Lees meer over waar en wanneer u de pasfoto kunt laten maken in de flyer 'Laat u even uw pasfoto maken?'

Verhinderd?

Als u op het moment van de afspraak verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken.

Wachttijden

Wij proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Als bij aanmelding aan de balie bekend is dat het spreekuur uitloopt, dan zal de baliemedewerker u hierover informeren.

Aanvullend onderzoek

Bij de Centrale Prikdienst (voor bloedafname) en de ECG dienst (hartfilmpje) kunt u zonder afspraak terecht. Voor de meeste andere onderzoeken moet u een afspraak maken. Wanneer u voor verschillende onderzoeken terug moet komen naar het Maastricht UMC+, kunt u de baliemedewerkers vragen de onderzoeken zoveel mogelijk achter elkaar te plannen.

De arts

Een academisch ziekenhuis leidt ook artsen (arts-assistenten) op. Deze arts-assistenten werken een aantal maanden op de poliklinieken onder toezicht van de specialist. Het is dus mogelijk dat u niet altijd dezelfde arts ziet als u terugkomt voor controle.