Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Hooronderzoek

Speciaal Kinderspreekuur (SKI)

Sinds 2003 wordt er op de afdeling KNO heelkunde/Audiologie het SKI-spreekuur (Speciale Kinderspreekuur) gehouden. Als uw kind verwezen is vanuit de neonatale gehoorscreening, het gehooronderzoek op een gewoon kinderspreekuur niet goed lukt of er meervoudige  problemen spelen bij uw kind, kunnen wij u verwijzen naar het SKI-spreekuur. Tijdens dit spreekuur krijgen u en uw kind een langere afspraak, zodat wij meer tijd hebben om in alle rust het gehoor van uw kind in kaart te brengen. Daarbij is bijna altijd een KNO-arts betrokken. Door de nauwe samenwerking tussen de kinderaudioloog en de KNO-arts kunnen  op dit spreekuur complexe en zeer jonge kinderen efficiënt onderzocht worden. Ook kunnen we snel en doeltreffend zorgen voor een behandeling en begeleiding.

Het onderzoek bestaat uit een uitgebreid gehooronderzoek aangepast aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van uw kind (zie https://kno.mumc.nl/hooronderzoek-bij-kinderen). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ervaren medewerkers van het audiologisch centrum. Daarna volgt de afspraak bij de KNO-arts waarbij de kinderaudioloog aansluit. Samen bepalen zij het beleid.

Het gehooronderzoek duurt ongeveer 45 minuten, het consult bij de KNO-arts 15 minuten. Hou er, in verband met wachttijden tussen de consulten, rekening mee dat u ongeveer 1 tot 1.5 uur op de afdeling KNO/audiologie bent. 

Sluit de enquête