Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Hooronderzoek

Speciaal Kinderspreekuur voor neonaten (NeoSKI)

Alle pasgeboren baby’s krijgen in Nederland rond de leeftijd van 1-2 weken een gehoortest aangeboden samen met de hielprik. Kinderen die uitvallen op de neonatale gehoorscreening, krijgen een gehoortest op een audiologisch centrum in de buurt. Als uit die gehoortest een gehoorverlies blijkt, worden de kinderen vanuit regio Limburg voor de verdere diagnostiek doorverwezen naar het MUMC+.
Omdat deze kinderen in het algemeen niet bekend zijn bij een kinderarts én omdat slechthorendheid een aanwijzing kan zijn dat er mogelijk meer aan de hand is, is er voor deze kinderen een aangepast spreekuur opgezet waarbij Audiologie, Neonatologie (kindergeneeskunde) en KNO-heelkunde betrokken zijn.
Dit spreekuur wordt het NeoSKI spreekuur genoemd en duurt 1 ½ tot 2 uur. Er vindt een audiologisch onderzoek, een onderzoek door de neonatoloog en een onderzoek door de KNO-arts plaats. Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, bespreken de audioloog, KNO-arts en neonatoloog samen met de ouders de resultaten. Er wordt besproken of er aanvullende onderzoeken nodig zijn en er wordt een (voorlopig) beleid afgesproken. Door de nauwe samenwerking kunnen we niet alleen een snellere maar vooral ook een preciezere diagnose vaststellen die zonder onnodig tijdverlies omgezet kan worden in een adequate begeleiding en verdere behandeling.

 

Sluit de enquête