Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Ga terug

Arts-Assistenten-in-Opleiding (AIOS)

KNO-arts i.o.

Korte beschrijving

Arts-assistenten zijn gecertificeerde artsen in opleiding tot KNO-arts.

Aandachtsgebieden

De opleiding tot Keel-, Neus- en Oorarts duurt 4,75 jaar. Een deel van de opleiding wordt in andere ziekenhuizen gevolgd. Het kan hierdoor voorkomen dat u een nieuwe arts krijgt. Dit betekent overigens niet dat u telkens opnieuw uw verhaal moet doen. De onderzoeken en behandelingen die u ondergaat en de zaken die u met uw arts bespreekt, worden vastgelegd in uw medisch dossier.

De AIOS bepaalt altijd in overleg met de Medisch Specialist welke behandeling er voor u gestart gaat worden. Deze Medisch Specialist is tevens ook uw Hoofdbehandelaar.

AIOS werkzaam in onze kliniek:

 • drs. F.W.G. Bettink
 • mw. drs. T.S. van Dooren
 • mw. drs. M.G.M.H. Florie
 • drs. M. Gerdsen
 • drs. M. van Hoof
 • drs. M.M.P.J. Hoogstraten
 • mw. dr. S.A.C. Kraaijenga
 • mw. drs. I. Krebbers
 • drs. F.J. Mulder
 • mw. drs. M. van Orsouw
 • mw. drs. L. van Stiphout
 • drs. J.J.A. Stultiens

Contact

Polikliniek KNO:  043 - 3875400

Curriculum vitae

B-opleidingssamenwerking:
Zuyderland Heerlen. B-opleider: mw. dr. V.E. Bergshoeff
Catharina Ziekenhuis Eindhoven. B-opleider: dr. F.C.P.M. Adriaansen
Elkerliek Ziekenhuis Helmond. B-opleider: dr. P.J. Schuil.

Opleiding Keel Neus en Oorheelkunde in het MUMC+ en gelieerde ziekenhuizen

De opleiding tot KNO-arts in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (Maastricht UMC+) kent een traditie van een stabiele en brede opleiding, met mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek. De opleiding vindt plaats binnen de Onderwijs en Opleiding Regio-Zuid Oost Nederland (OOR-ZON). Terwijl het academisch ziekenhuis in Maastricht het universitaire deel van de opleiding verzorgt als A-kliniek, is er een nauwe samenwerking met de B-klinieken te  Eindhoven (Catharina Ziekenhuis), Heerlen (Zuyderland) en Helmond (Elkerliek ziekenhuis).

In de OOR-ZON worden jonge collega’s in een collegiale sfeer en in een volwassen werkrelatie opgeleid tot KNO-arts. Onze KNO-artsen in opleiding zijn ‘active learners’ die invloed hebben op de inrichting van de opleiding en die samen met het team van opleiders invulling geven aan hun individueel opleidingsplan. De opleiding is van oudsher gericht op het waarborgen van een optimale klinische en chirurgische expositie door het bewaken van het aantal KNO-artsen in opleiding en door een zeer vroege inzet op de operatiekamer.

Wij geloven in een open en eerlijke opleidingssfeer die de basis is voor een optimale persoonlijke en menselijke ontwikkeling. Op die manier worden KNO-artsen opgeleid, die niet alleen technisch, maar ook als collega’s optimaal in staat zijn om hun carrière academisch of in een maatschap voort te zetten.

Naast de opleiding is er ruimte voor (promotie)onderzoek voorafgaand aan of tijdens de opleiding.

De opleiding start met een basisdeel van ongeveer 42 maanden, met een differentiatie van 12 maanden. Volgens het huidige individueel opleidingsmodel wordt samen met de AIOS vorm gegeven aan de opleiding, gebaseerd op reeds eerder  verworven competenties en de ontwikkeling tijdens de opleiding. De van oudsher 5 jaar durende opleiding wordt nu gemiddeld in 4,75 jaar gedaan, waarbij de eerste perifere periode van 6 maanden meestal in het 2e opleidings jaar en de tweede perifere periode van 9 maanden in het 4e opleidingsjaar.

Naast de KNO-opleiding op de werkplek bestaat er een uitgebreid onderwijsprogramma gedurende de gehele opleiding en profielthema’s gericht op kwaliteit en patiëntveiligheid; wetenschap en evidence-based medicine; doelmatigheid; medisch leiderschap; onderwijs en opleiding.

 

Sluit de enquête