Oor, gehoor & audiologie

Tinnitus

Tinnitus is de medische term voor alle geluiden die u wel hoort, maar die geen aanwijsbare oorzaak hebben. Het komt veel voor: ongeveer 10 tot 15% van alle Nederlanders heeft er last van, vaak in combinatie met gehoorverlies. Verhoogde geluidsgevoeligheid komt vaak samen met tinnitus voor, soms ook wel als een op zichzelf staande klacht. Bij acute problemen kunt u zich wenden tot het landelijke tinnitus-loket. Mogelijke behandelingen van tinnitus zijn gestructureerd samengebracht door de Stichting Hoormij in de Patiënteninformatietool. In 2019 was er veel media-aandacht (o.m. Dokter van Morgen, oktober 2019) voor groepsbehandeling ontwikkeld door Universiteit Maastricht ism Adelante; ca. 20-30% van onze patienten verwijzen wij, na diagnostiek, daarvoor gericht door (zie dit bericht).

Het multidisciplinaire team binnen het Audiologisch Centrum MUMC+ richt zich op het onderzoeken en aanpakken van tinnitus- en geluidsgevoeligheidsklachten. Daarbij spelen audiologische, psychologische, maatschappelijke en fysieke factoren een rol en dus werken in dit team klinisch fysici-audioloog, psycholoog, maatschappelijk werk, KNO-arts en psychiater intensief samen. Onze werkwijze maakt gebruik van vragenlijsten; op basis daarvan krijgt u precies de zorg die u nodig heeft. Daarbij zoeken we eerst uit wat er aan de hand is (diagnostiek). Vervolgens krijgt u van ons advies en behandeling op maat, indien mogelijk in uw eigen dorp, stad of regio. Bij het grootste deel van onze patiënten lukt het de klachten onder controle te krijgen, zodat ze weer kunnen meedoen in het maatschappelijke en sociale leven.

Als onderdeel van onze zorg organiseren we vier keer per jaar informatie-bijeenkomsten over tinnitus en geluidsgevoeligheid. Onze zorg en deze bijeenkomsten vallen voor 100% onder de basisverzekering voor medisch-specialistische zorg; bij een eigen risico kunnen die kosten deels bij u terecht komen.

Naast klinische zorg vindt binnen onze afdeling ook wetenschappelijk onderzoek plaats op het gebied van tinnitus. Daaruit is gebleken dat cochleaire implantatie bij tinnitus in sommige gevallen een goede optie is. Van toepassing in de klinische praktijk is echter op dit moment nog géén sprake. Sinds medio 2018 vindt in Groningen onderzoek plaats naar toepassing van een hersenstam-implantaat tegen tinnitus; meer info hier. Sinds medio 2019 doet Maastricht UMC+ onderzoek naar diepe hersenstimulatie DBS bij tinnitusklachten; meer info daarover in onderstaand bestand (FAQ).